Muntahkab Ahadis - Bab Solat

Hadis 021

Dan Dari Abu Umamah ra meriwayatkan bahawa Baginda saw pernah ditanya orang; Ya Rasulullah! Mana satukah doa yang lebih didengari(dimakbulkan)? Baginda Rasulullah saw menjawab; Di bahagian akhir daripada malam dan selepas sembahyang fardhu. (HR Tirmizi)

Hadis 022

Dari Abu Said Al-Khudri ra meriwayatkan bahawa beliau mendengar Baginda Rasulullah saw bersabda; Sembahyang lima waktu akan menjadi kifarah kepada dosa-dosa yang dilakukan di antara kedua sembahyang tersebut. Iaitu dari satu sembahyang ke sembahyang yang lain jika melakukan dosa-dosa kecii akan terampun berkat sembahyangnya. Kemudian Baginda Rasulullah saw bersabda; Tidakkah kamu lihat kalau seorang yang bekerja di sebuah kilang dan terdapat lima buah anak sungai yang mengalir di hadapan rumahnya. Apabila dia bekerja sudah pasti dipenuhi dengan kotoran, debu atau peluhnya dan setiap kali dia berlalu di sungai tersebut dia akan mandi di dalamnya. Adakah terdapat kotoran-kotoran lagi? Begitulah halnya dengan sembahyang yang mana dengan doa dan istighfarnya diampuni dosa-dosanya yang lalu dengan berkat sembahyangnya. (HR Bazzar dan Tabrani)

Hadis 023

Dari Zaid ibn Thabit ra meriwayatkan bahawa kami telah diperintahkan(oleh Nabi saw) selepas setiap kali selesai sembahyang lima waktu supaya membaca "Subhanallah" 33 kali, "Alhamdulillah" 33 kali dan "Allahu Akbar" 34 kali. Seorang sahabi daripada ansar telah bermimpi dan berkata kepada seorang sahabatnya yang lain; Adakah kamu telah diperintahkan oleh Rasulullah saw untuk membaca `Subhanallah' 33 kali, `Alhamdulillah' 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali? Beliau menjawab; Ia benar! Sahabat itu menambah lagi katanya; Bacalah setiap kalimah 25 kali dan selepas itu tambahkanlah dengan bacaan kalimah Lailaha Illallah(sebanyak 25 kali). Maka pada waktu paginya mereka datang kepada Baginda Rasulullah saw dan menceritakan mimpi tersebut; Baginda Rasulullah saw bersabda; Buatlah begitu!(yakni Nabi memberi keizinan membaca sedemikian). (HR Tirmizi)

Hadis 024

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa satu ketika telah datang beberapa orang miskin di kalangan orang-orang muhajirin kepada Baginda Rasulullah saw dan berkata; Orang-orang kaya sentiasa mendahului kami dalam amal dan menerima nikmat-nikmat yang tinggi daripada kami. (Nabi saw)bersabda; Bagaimana? Mereka berkata; Sebagaimana kami bersembahyang, mereka pun bersembahyang, sebagaimana kami berpuasa, merekapun berpuasa, (tetapi)mereka bersedekah sedangkan kami tidak dapat bersedekah, mereka membebaskan hamba sahaya sedangkan kami tidak dapat membebaskan hamba. Maka Baginda Rasulullah saw bersabda; Tidakkah aku ajarkan kepadamu sesuatu yang dengannya kamu dapat mencapai darjat yang lebih tinggi dari orang-orang yang mendahului kamu? Dan sentiasa di hadapan dari orang-orang yang lebih rendah darjahnya daripada kamu? Mereka menjawab; Bahkan Ya Rasulullah! Baginda bersabda; Bacalah Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar setiap kali selesai sembahyang sebanyak 33 kali. (Maka mereka pun mulalah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi saw. Orang-orang kaya apabila mendengar amalan ini dari Nabi saw lantas mereka juga mengamalkannya). Telah berkata Abu Salleh; Datang semula orang-orang miskin dari kalangan muhajirin kepada Nabi saw dan berkata; Telah mendengar sahabat-sahabat kami dari kalangan orang-orang kaya dan mereka juga mengamalkannya. Nabi saw bersabda; lni ialah kurniaan Allah. Dia memberi kepada sesiapa sahaja yang dikehendakiNya. (HR Muslim)

Hadis 025

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa membaca Subhanallah 33 kali setiap kali selesai sembahyang, Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 33 kali mencukupi bilangannya sebanyak 99 dan dicukupkan 100 dengan membaca ;

akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan. (HR Muslim)

Hadis 026

Dari Fadzal bin Hassan Dzamri ra meriwayatkan bahawa dua orang daripada anak Zubair bin Abdul Mutalib iaitu Hadzrat Ummu Hakim atau Hadzrat Dzuba'ah yang menceritakan kisah ini di mana ketika beberapa orang tawanan dibawa kepada Nabi saw beliau berkata; Ketika itu aku bersama-sama adik perempuanku dan anak Nabi saw iaitu Hadzrat Fatimah r.ha datang kepada Nabi saw dan menceritakan kesusahan kami agar diberinya seorang khadim untuk kami. Baginda saw bersabda; Anak-anak yatim Badar telah mendahului kamu dari menerima khadim, tetapi aku akan khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada khadim iaitu hendaklah kamu membaca 'Subhanallah' 33 kali 'Alhamdulillah' 33 kali dan 'Allahu Akbar' 33 kali dan sekali kamu membaca;

"Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, Dialah yang satu, tiada sekutu bagiNya, Dialah Raja, dan segala pujian bagiNya dan Dialah Yang Maha Berkuasa di atas segala sesuatu"
(HR Abu Daud)

Hadis 027

Dari Kaab bin Ujrah ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Setiap kali selesai sembahyang sesiapa yang membacakan kalimat ini tidak akan pernah kecewa, kalimat itu ialah 'Subhanallah' 33 kali, 'Alhamdulillah' 33 kali, dan 'Allahuakbar' 34 kali. (HR Muslim)

Hadis 028

Dari Saib dari Ali ra meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah saw mengahwinkannya dengan Fatimah r.ha, telah dihantar bersamanya sehelai cadar, sebuah bantal daripada kulit yang diisi penuh dengan daun-daun kurma, dua buah batu giling, sebuah bekas air daripada kulit dan dua bekas air daripada tanah(sebagai hadiah perkahwinan).

Hadzrat Ali ra berkata; Satu hari aku berkata kepada Fatimah r.ha; Demi Allah! Oleh kerana kerja-kerja menarik timba daripada telaga, dadaku telah merasai sakit, pergilah kepada bapamu yang telah diberi oleh Allah Taala beberapa orang tahanan dan mintalah kepadanya seorang hamba sahaya. Fatimah r.ha pula berkata; Tanganku juga menjadi kasar, kulitnya tebal kerana mengisar batu giling.

Maka pergilah Fatimah r.ha kepada Nabi saw lantas Baginda saw bertanya; Wahai anak kesayanganku, apakah yang menyebabkan kamu datang ke sini? Hadzrat Fatimah r.ha menjawab; Aku datang untuk mengucapkan salam kepadamu dan oleh kerana terasa malu, beliau tidak dapat menzahirkan keperluannya dan pulang dengan tangan kosong.

Aku bertanya kepadanya; Apa yang terjadi? Fatimah r.ha berkata; Aku tidak dapat meminta hamba sahaya kerana malu. Kemudian kami pergi bersama kepada Nabi saw dan Ali ra berkata; Wahai Rasulullah! Oleh kerana menimba air dari telaga aku merasa sakit pada dadaku. Fatimah r.ha berkata; Tangan-tanganku menjadi tebal kulitnya kerana mengisar batu gilingan. Allah swt telah menghantar kepadamu beberapa orang hamba sahaya dan memberi beberapa kemudahan, maka berikanlah kepada kami seorang hamba sahaya.

Rasulullah saw bersabda; Demi Allah! Ahli-ahli suffah dalam keadaan kelaparan, penderitaan yang dihadapinya menyebabkan perut-perut mereka sakit, tetapi aku tidak mempunyai sesuatu untuk dibelanjakan ke atas mereka. Oleh itu aku akan menjual hamba sahaya dan membelanjakan wang itu ke atas ahli-ahli suffah.

Mendengar jawaban itu kami pun pulang. Pada malam itu, kami berdua sedang tidur dalam sehelai selimut yang sangat kecil yang apabila kami menutup kepala kami, kaki-kaki kami akan terbuka dan apabila kami menutup kaki-kaki kami, kepala kami akan terbuka. Tiba-tiba Rasulullah saw datang kepada kami. Kami segera bangun.

Baginda saw bersabda; Tetaplah berbaring pada tempatmu, kamu meminta seorang hamba sahaya, tidak sukakah aku memberitahu kamu sesuatu yang lebih baik? Kami berkata; Beritahulah kepada kami. Baginda saw bersabda; Jibrail as telah mengajarkan kepadaku beberapa perkataan. Selepas setiap sembahyang, bacalah 10 kali Subhaanallah(Maha Suci Allah), 10 kali Alhamdulillaah(segala puji bagi Allah) dan 10 kali Allahuakbar(Allah Maha Besar). Dan apabila kamu hendak tidur maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahuakbar 34 kali.

Ali ra berkata; Demi Allah semenjak Rasulullah saw mengajarkan kepadaku kalimat-kalimah itu aku tidak pernah lupa mengamalkannya. Ibnu Kawa Rahmatullah alaih bertanya; apakah kamu tidak melupakannya pada malam peperangan Siffin? Dia berkata; Allah bunuh kamu wahai orang-orang Iraq! (Aku tidak pernah meninggalkannya)walau pada malam peperangan Siffin (HR. Ahmad)

Hadis 029

Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Dua doa yang mana tidak seorang muslim yang membacanya dengan istiqamah melainkan ia dimasukkan ke dalam syurga. Kedua doa ini mudah tetapi amat sedikit orang yang mengamalkannya. Ia adalah membaca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahuakbar 10 kali.

Hadzrat Abdullah ra meriwayatkan bahawa aku melihat Baginda saw menghitung kalimat-kalimat itu dengan jari tangannya(ketiga-tiga kalimat ini dibaca setiap selepas sembahyang lima waktu(selepas membaca ketiga-tiga kalimat dalam sembahyang lima waktu), membacanya hanya seratus lima puluh kali sahaja tetapi dalam timbangan mencapai 1,500(kerana setiap amal digandakan kepada sepuluh kali ganda).

Kedua apabila kamu hendak tidur bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, Allahuakbar seratus kali. Pembacaannya hanyalah seratus kali sahaja tetapi ganjarannya ditulis seribu kebaikan. (sekarang dalam sehari semalam tertulis dua ribu lima ratus kebaikan)Baginda saw bersabda; Dalam satu hari adakah sesiapa yang melakukan dosa sebanyak dua ribu lima ratus kali? Hadzrat Umara ra bertanya; Ya Rasulullah! Apakah sebab yang menjadikan orang beramal(dengan zikir) ini kurang? Nabi saw bersabda; (lni kerana)telah datang syaitan di dalam sembahyang seseorang dan telah membisikkan di dalam hatinya, diingatkan itu dan ini sehinggalah sibuk dengan memikirkan kerja-kerja dan terluput dari membaca kalimat ini. Begitu juga syaitan datang ketika manusia mahu tidur dengan cepat ditidurkannya sehingga terlelap tanpa membaca kalimat ini. (HR lbnu Hiban)

Hadis 030

Dari Muaz bin Jabal ra berkata bahawa Baginda Rasulullah saw telah memegang tangannya dan bersabda; Wahai Muaz! Demi Allah aku mencintai kamu. Aku berwasiat kepadamu supaya setiap kali selesai sembahyang janganlah kamu tinggalkan daripada membaca doa ini;

Ertinya; Ya Tuhanku! Berilah bantuan kepadaku supaya aku sentiasa berzikir dan bersyukur kepadamu dan aku beribadat kepadamu dengan baik.
(HR Abu Daud)

Hadis 031

Dari Abu Umamah ra berkata Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa membaca Ayatul-Kursi setiap kali selesai sembahyang Fardhu tidak ada yang menegahnya daripada memasuki syurga kecuali maut. Dalam hadis yang lain dinyatakan selepas membaca ayatul kursi hendaklah membaca Qul Huallahu Ahad (HR Tabrani)

Hadis 032

Dari Hassan bin Ali ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa membaca Ayatul Kursi selepas sembahyang fardhu, dia adalah di dalam pemeliharaan Allah swt sehinga ke sembahyang yang akan datang. (HR Tabrani)

Hadis 033

Dari Abu Ayub ra berkata; Setiap kali aku bersembahyang di belakang Nabi kamu, aku mendengar Nabi saw berdoa selepas sembahyang dengan doa ini;

Ertinya: Ya Allah! Ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Ya Allah! Tinggikanlah darjatku, jauhkanlah kekuranganku dan berilah taufik kepadaku dengan amal-amal yang soleh, dan akhlak yang mulia kerana sesungguhnya tiada yang dapat menghalang dari amal keburukan dan akhlak yang buruk kecuali Engkau.
(HR Tabrani, Majma-u-Zawaid)

Hadis 034

Dari Abu Musa ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa bersembahyang pada dua waktu yang sejuk akan masuk syurga. (HR Bukhari)

Keterangan;
Dua sembahyang yang sejuk ialah sembahyang Subuh dan sembahyang Asar. Sembahyang Subuh ialah waktu sejuk yang terakhir dan waktu Asar ialah bermulanya sejuk.

Dikhaskan kepada dua sembahyang ini ialah kerana waktu Subuh suhunya yang sejuk dan waktu Asar manusia akan sibuk dengan pekerjaan. Jika dua sembahyang ini dapat dijaga maka sembahyang-sembahyang yang lain juga dapat dijaga. (Mirqat)

Hadis 035

Dari Abu Dzar ra berkata aku mendengar Rasulullah saw bersabda; Sekali-kali tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka kepada orang yang sembahyang sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari yakni sembahyang Subuh dan sembahyang Asar. (HR Muslim)

Hadis 036

Dari Abu Zarb ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa yang selepas sembahyang Subuh(sambil duduk dalam tasyahud) sebelum bercakap dengan orang lain, membaca 10 kali

"Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, Dialah yang satu, tiada sekutu bagiNya, Dialah Raja, dan segala pujian bagiNya dan Dialah Yang Maha Berkuasa di atas segala sesuatu"

Akan ditulis baginya 10 kebaikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan dan ditinggikan darjat untuknya 10 darjat dan dia akan dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak disenangi sepanjang hari itu.

Kalimat ini juga menghindarkan seseorang daripada syaitan pada hari itu. Tidak ada satu dosa pon yang dapat membinasakannya kecuali syirik.

Dalam satu riwayat yang lain juga dinyatakan setiap kalimah yang dibacanya akan dapat ganjaran sebagaimana membebaskan hamba sahaya. Barangsiapa yang membacanya selepas sembahyang Asar akan mendapat ganjaran seumpama itu sepanjang malam dan barangsiapa yang membaca selepas sembahyang Subuh, akan mendapat ganjaran seumpama itu sepanjang hari tersebut. (HR Termizi, Amal yaum Wal Laila)

Hadis 037

Dari Jundud Al Qasriy ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa bersembahyang Subuh sesungguhnya dia berada di dalam perlindungan Allah. (Oleh itu awaslah kamu!)Janganlah kamu menganiaya orang-orang yang telah diberi perlindungan oleh Allah. Kerana sesungguhnya barangsiapa yang mencari pembalasan bagi orang yang telah dilindungi oleh Allah, Dia pasti akan menangkapnya dan dengan mukanya dahulu dihumbankan ke dalam api neraka. (HR Muslim)

Hadis 038

Dari Muslim bin Haris Tamimi ra berkata bahawa satu ketika Baginda Rasulullah saw berkata secara senyap-senyap kepadaku; Selepas kamu bersembahyang Maghrib hendaklah kamu membaca "Allahumma Ajirni Minan-naar"(Wahai Allah, hindarkanlah aku daripada api neraka) sebanyak 7 kali. Apabila kamu baca doa ini dan kamu mati pada malam itu nescaya Allah hindarkan kamu daripada api neraka. Dan apabila kamu membaca doa itu selepas sembahyang Subuh sebanyak 7 kali dan kamu mati pada hari itu nescaya Allah akan hindarkan kamu daripada api neraka. (HR Abu Daud)

Keterangan;
Rasulullah saw berkata secara sembunyi ialah supaya hati orang yang mendengar merasai perkataan itu amat penting dan bernilai.

Hadis 039

Dari Ummi Farwah r.ha berkata Rasulullah saw telah ditanya oleh seseorang, apakah amalan terafdhal? Baginda saw menjawab; Sembahyang di awal waktu. (HR Abu Daud)

Hadis 040

Dari Ali ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Wahai ahli-ahli Al-Quran! Bersembahyang witirlah kamu kerana sesungguhnya Allah swt itu witir dan menyukai orang-orang yang sembahyang witir. (HR Abu Daud)

Keterangan;
Witir ialah bilangan yang ganjil. Yang dimaksudkan witir bagi Allah swt itu ialah; Dia tidak mempunyai pasangan dan menyukai sembahyang witir kerana terletak kepada bilangan-bilangan rakaatnya yang ganjil.(Majmak Bihal Anwar)