Muntahkab Ahadis - Bab Solat

Hadis 161

Dari Mutalib ibn Rabi'ah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Sembahyang malam dikerjakan dua-dua rakaat. Apabila kamu mengerjakan sembahyang ini, maka bacalah tasyahud di setiap dua rakaat dan berdoalah seumpama seorang yang benar-benar berhajat, zahirkanlah ketidakupayaan dan kelemahanmu. Barangsiapa yang tidak berbuat demikian ini, sembahyangnya tidak sempurna. (HR Musnad Ahmad)

Keterangan;
Doa boleh dilakukan selepas tasyahud dalam sembahyang dan juga selepas memberi salam.

Hadis 162

Dari Huzaifah bin Yaman ra menceritakan bahawa pada suatu malam aku berlalu kepada Nabi saw dan aku mendapati beliau sedang bersembahyang di masjid Nabi saw di Madinah Munawwarah. Lantas aku bersembahyang di belakangnya dan aku menyangka baginda tidak sedar yang aku bersembahyang di belakangnya. Baginda saw mula membaca Surah Al-Baqarah. Aku berkata di dalam hatiku mungkin Baginda saw akan ruku' apabila sampai ke ayat yang ke seratus. Namun apabila sampai ke ayat yang ke seratus beliau meneruskan pembacaannya. Aku menyangka mungkin pada ayat yang kedua ratus Baginda saw akan ruku', namun apabila sampai ayat yang kedua ratus Baginda saw tidak ruku'. Aku menyangka apabila Nabi saw menamatkan pembacaan surah Al-Baqarah beliau akan ruku'. Namun apabila tamat Baginda saw tidak ruku'. Lantas membaca: "Allahumma Lakal Hamdu" sebanyak tiga kali kemudian meneruskan pembacaannya pada surah Ali-Imran. Aku menyangka Baginda saw akan ruku'apabila tamat membaca surah Ali-Imran. Namun setelah tamat Baginda saw tidak ruku' dan Baginda saw membaca: "Allahumma Lakal Hamdu" sebanyak tiga kali dan menyambung pembacaannya pada surah Al-Maidah. Aku berkata(dalam hatiku), Baginda saw akan ruku' apabila menamatkan pembacaannya. Apabila tamat(surah Al-Maidah), Baginda saw ruku' dan aku mendengar Baginda saw membaca:"Subhana Rabbial Adzim" dan Baginda saw terus menggerak-gerakkan bibirnya. Aku faham yang Baginda saw membaca sesuatu yang aku tidak dengar. Kemudian Baginda saw bersujud dan aku mendengar Baginda saw membaca:"Subhana Rabbial A'la" dan Baginda saw terus mengerak-gerakkan bibirnya. Aku faham Baginda saw terus membaca sesuatu yang aku tidak faham. Kemudian(di rakaat yang kedua), Baginda saw mula membaca surah Al-An'am. (Pada rakaat ini)aku keluar meninggalkan Baginda saw(kerana aku tidak tahan untuk terus bersembahyang bersama beliau)(Musannif Abdul Razak)

Hadis 163

Dari Ibn Abas ra berkata selepas bersembahyang tahajjud, aku mendengar Baginda Rasulullah saw membaca doa ini;

Ertinya:
1. Wahai Allah aku memohon kepadaMu akan rahmatMu. Yang dengannya Engkau memberikan petunjuk ke dalam hatiku. Yang dengannya Engkau memudahkan pekerjaanku dan menghilangkan kesusahanku dan dengan rahmatMu Engkau menyempurnakan keperluan-keperluanku dalam ketiadaanku. Engkau membersihkan amalanku dari sifat munafik dan kufur dengan rahmatMu dan meletakkan di dalam hatiku sesuatu yang baik, sesuai dan yang aku sukai. Berikanlah kepadaku dengan rahmatMu dan lindungilah aku daripada kejahatan.

2. Wahai Allah! Berikanlah kepadaku keyakinan yang sesudah itu tidak ada lagi kekafiran dan kurniakanlah kepada ku kemuliaan dan kehormatan didunia dan diakhirat.

3. Wahai Allah! Berikanlah kejayaan di dalam setiap keputusan yang ku ambil, aku memohon kepada Mu sebagai mati Syahid dan jadikanlah kehidupanku sebagai yang bernasib baik. Dan berilah pertolongan kepadaku daripada musuh-musuh.

4. Wahai Allah! Aku meletakkan di hadapanMu keperluan-keperluanku walaupun pengetahuanku tidak sempurna dan amalan-amalanku lemah, sesungguhnya aku sangat memerlukan akan rahmatMu. Wahai Pengatur segala Urusan dan Penyembuh segala hati, sebagaimana Engkau dengan kekuasaanMu menjadikan lautan yang berpisah menjadi satu dari yang lain(yang masin tetap berpisah dari yang manis dan yang manis tetap berpisah dari yang masin) demikian pula aku memohon jauhkanlah aku daripada api neraka dan siksaannya, ketika orang mula meratapi(dan berdoa bagi kematian) dan jauhkanlah aku dari siksa kubur.

5. Wahai Allah! Pengetahuanku amat kurang dan amalan ku amat lemah untuk memperolehi kebaikan itu dan jauh dari jangkaan niatku yang belumku minta kepadaMu, kerana Engkau telah berjanji kepada setiap ciptaanMu dan setiap kebaikan hamba-hambaMu, aku amat berkeinginan semuanya itu. Maka aku memohon kepadaMu dengan rahmatMu wahai Tuhan Sekalian Alam.

6. Wahai Allah! Zat yang memegang tali perjanjian yang kukuh, Tuhan segala amal kebajikan! Aku memohon kepada Engkau kebahagiaan pada hari azab untuk berada di kalangan ahli-ahli syurga pada hari Qiamat. Orang-orang yang Engkau sukai dan yang menghadziri mahkamahMu yang ruku' dan yang sujud dan yang memenuhi janji-janjiMu. Tiada keraguan, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Yang Tiada Keraguan apa sahaja yang Engkau suka Engkau pasti melakukannya.

7. Wahai Allah! Berilah petunjuk kepadaku dan jadikanlah aku sebagai orang yang memimpini ke arah petunjukMu. Janganlah sesatkan aku dan jangan membawa orang lain kepada kesesatan. Berada di dalam kesejahteran dengan sahabat-sahabatmu dan memusuhi semua musuh-musuh mu. Jadikanlah aku sebagai orang yang mencintai orang-orang yang mencintaiMu dan membenci orang-orang yang membenciMu.

8. Wahai Allah! Kewajibanku hanya berdoa dan kewajibanMu untuk menerimanya. lnilah usahaku dan hanya kepadaMu aku berserah.

9. Wahai Allah! Jadikanlah Nur dalam hatiku dan jadikanlah kuburku bercahaya. Jadikanlah Nur di hadapanku, nur pada belakangku, nur pada bahagian kiriku, nur pada bahagian kananku,nur dari atasku, nur dari bawahku(nurMu meliputi ku), nur pada telingaku, nur pada mataku, nur pada setiap rambutku, nur pada kulitku, nur pada dagingku, nur pada darahku, nur pada setiap tulangku. Wahai Allah! Tambahkanlah nurku dan berikanlah kepadaku nur, dan jadikanlah nur nasibku.

10. Mahasuci Allah yang tinggi kekuasaanNya. Kehormatan adalah hijabNya. PerintahNya adalah yang terhormat. Kemuliaan, Penerimaan, Kemurahan hati adalah pakaianNya. Maha suci Allah yang tinggi kekuasaanNya, Dialah yang bebas dari segala kecacatan. Maha suci Allah yang Maha Besar pengurniaanNya dan nikmatNya. Maha Suci Allah yang Maha Perkasa dan Tuhan yang Penuh Kemuliaan. (HR Tarmizi)

Hadis 164

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa bersembahyang malam dengan membaca seratus ayat, Allah swt tidak akan menggolongkannya pada malam itu di kalangan orang-orang yang lalai. Dan barangsiapa bersembahyang dengan membaca dua ratus ayat dia akan digolongkan pada malam itu di kalangan orang yang beribadat dengan ikhlas. (HR Hakim)

Hadis 165

Dari Abdullah bin Amru bin As ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa bersembahyang tahajjud dengan membaca sepuluh ayat tidak akan digolongkan dikalangan orang yang lalai. Dan barangsiapa bertahajjud dengan membaca dua ratus ayat akan digolongkan di kalangan orang menghabiskan masanya dalam beribadat. Dan barangsiapa yang membaca seribu ayat akan digolongkan di kalangan orang yang mendapat ganjaran sebesar Qintar. (HR Ibn Huzaimah)

Hadis 166

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda: Satu Qintar bersamaan dua belas ribu uqiah dan setiap uqiah lebih bernilai daripada segala benda-benda yang berada di antara langit dan bumi. (HR Ibn Hibban)

Hadis 167

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Semoga Allah swt merahmati orang yang bangun pada malam hari dan mengerjakan tahajjud dan membangunkan isterinya supaya dia juga mengerjakan sembahyang. Jika dia tidak bangun(dan tetap di tempat tidur kerana mengantuk), dia memercikkan air ke mukanya untuk menolongnya bangun dan semoga Allah swt merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari dan mengerjakan sembahyang tahajjud dan membangunkan suaminya untuk tahajjud dan jika dia tidak bangun, dia memercikkan air ke mukanya untuk membangunkannya. (HR Nasaai)

Keterangan:
Hadis ini berkenaan dengan pasangan suami isteri yang suka melakukan sembahyang tahajjud dan membangunkan satu sama lain dengan cara yang tidak menyebabkan kemarahan antara keduanya. (Ma'ariful Hadith)

Hadis 168

Dari Abu Hurairah dan Abu Said ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Apabila seorang lelaki membangunkan isterinya pada malam hari dan keduanya mengerjakan(paling kurang) dua rakaat sembahyang tahajjud, maka mereka dicatat dari golongan orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dari kalangan lelaki dan berzikir kepada Allah dari kalangan perempuan. (HR Abu Daud)

Hadis 169

Dari 'Atta rahmatullah alaih berkata aku meminta Hadzrat A'isyah r.ha memberitahuku sesuatu yang takjub yang dilihat atau didengar dari Rasulullah saw A'isyah r.ha berkata; Apakah satu amalan Nabi yang tidak menakjubkan. Pada suatu malam Nabi saw telah datang kepadaku dan berbaring, berselimut di tempat tidurku. Tiba-tiba Baginda saw bangun dan berkata; Tinggalkanlah aku untukku beribadat kepada tuhanku. Setelah berkata demikian beliau bangun, berwudhu' dan sembahyang. Dalam sembahyangnya beliau telah menangis sehingga air matanya membasahi dadanya yang mulia. Begitu juga semasa Baginda saw ruku', Baginda saw menangis, sujud terus menangis dan mengangkat kepalanya dalam keadaan menangis sehinggalah Hadzrat Bilal ra datang memanggilnya untuk bersembahyang Subuh. Aku berkata kepada Baginda saw; Ya Rasulullah! Kenapakah tuan menangis begitu sekali? Sedangkan tuan telah dijanjikan keampunan di atas segala dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Baginda saw menjawab; Tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan tidakkah aku patut berbuat demikian di mana pada malam ini telah diturunkan oleh Allah ayat yang ini:

(Ayat dari surah Ali lmran sehingga akhir surah diturunkan) (HR Ibnu Hibban, lqamatul Hujjah)

Hadis 170

Dari Aishah r.ha meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa istiqamah mendirikan sembahyang Tahajjud, kemudian tertidur pada malam itu kerana mengantuk menguasainya, Allah swt akan menuliskan ganjaran sebagaimana dia bertahajjud. Dan tidurnya pada malam itu dikira sebagai satu hadiah kerana tanpa tahajjud telah mendapat pahala bertahajjud.(HR Nasai)

Hadis 171

Dari Abu Darda ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa datang ke tempat tidurnya dan dia berniat untuk bangun bersembahyang tahajjud di waktu malam, tetapi terlelap hinggalah menjelang subuh, maka di atas niatnya akan dituliskan baginya pahala sembahyang tahajjud. Dan tidurnya malam itu akan dikira sebagai satu hadiah daripada Allah swt. (HR Nasai)

Hadis 172

Dari Muaz bin Anas Al-Juhaini ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa selesai sembahyang Subuh kemudian duduk di tempat duduknya, tidak bercakap-cakap kecuali kebaikan kemudian bersembahyang sunat Isyra' dua rakaat, Allah swt akan mengampuni dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih-buih di lautan. (HR Abu Daud)

Hadis 173

Dari Hassan ibn Ali ra berkata aku mendengar Baginda Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa bersembahyang subuh kemudian sibuk berzikir sehingga matahari terbit kemudian bersembahyang sunat dua atau empat rakaat tidak akan tersentuh kulitnya daripada api neraka. (HR Baihaki)

Hadis 174

Dari Anas bin Malik ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasululah saw bersabda; Barangsiapa bersembahyang subuh dengan berjemaah kemudian duduk berzikir kepada Allah swt sehingga terbit matahari, kemudian bersembahyang sunat dua rakaat akan mendapat pahala haji dan umrah. Anas ra berkata Nabi saw bersabda: Pahala haji dan umrah yang sempurna, pahala haji dan umrah yang sempurna, pahala haji dan umrah yang sempurna(sebanyak tiga kali). (HR Tirmizi)

Hadis 175

Dari Abu Darda ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah swt berfirman: Wahai anak Adam! Janganlah kamu putus asa daripada bersembahyang empat rakaat di awal hari kerana Allah swt akan menyempurnakan segala kerja-kerja kamu sepanjang hari itu. (HR Ahmad)

Keterangan:
Ini ialah kelebihan sembahyang sunat Isyra' dan mungkin juga ini yang dimaksudkan dengan sembahyang Dhuha.

Hadis 176

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw telah menghantar sepasukan tentera yang kembali dalam waktu yang singkat dan membawa harta rampasan yang begitu banyak. Seorang sahabi berkata: Ya Rasulullah! Tidak pernah aku melihat laskar yang balik dalam waktu yang singkat dan membawa harta rampasan perang yang banyak seperti ini. Nabi saw bersabda; Mahukah aku khabarkan kepada kamu waktu yang lebih singkat dan harta yang lebih banyak daripada ini? Dia ialah seorang yang mengambil wudhu' dengan sempurna kemudian pergi ke masjid untuk bersembahyang Subuh, kemudian bersembahyang Isyra'. Ini lebih singkat dan lebih banyak keuntungannya. (HR Abu Ya'Ia)

Hadis 177

Dari Abu Zar ra meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda; Setiap pagi sedekah mesti dibayar oleh setiap orang sebagai bersyukur kerana kesihatan dari setiap sendi-sendi di tubuhnya. Setiap ucapan Subhaanallah adalah sedekah. Dan setiap ucapan Laa ilaha Illallah adalah sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Mengajak kepada ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar adalah sedekah dan mengerjakan dua rakaat Dhuha adalah mencukupi sebagai kesyukuran atas setiap persendian badan. (HR Muslim)

Hadis 178

Dari Buraidah ra meriwayatkan bahawa aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Ada tiga ratus enam puluh persendian dalam tubuh seseorang dan sedekah adalah hak dari setiap persendian. Para sahabat r.hum bertanya; Wahai Nabi Allah! Siapakah yang sanggup membayar sedekah sebanyak itu? Baginda saw bersabda; Menghilangkan air ludah yang dibuang di masjid adalah sedekah, membuang sesuatu halangan atau sesuatu yang menyakitkan dari jalan adalah sedekah. Mengerjakan sembahyang Dhuha dua rakaat sudah mencukupi sebagai sedekah(bagi semua persendian dari tubuh). (HR Abu Daud)

Hadis 179

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa istiqamah mengerjakan dua rakaat sembahyang Dhuha, dosa-dosanya dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan. (HR lbnu Majah)

Hadis 180

Dari Abu Darda ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa mengerjakan dua rakaat sembahyang Dhuha, tidak akan dicatat di kalangan hamba-hamba Allah yang lalai dan barangsiapa mengerjakan empat rakaat akan dicatatkan di antara hamba-hamba Allah yang ahli ibadah. Dan barangsiapa mengerjakan enam rakaat, maka keperluannya pada hari itu akan dicukupi dan barangsiapa mengerjakan lapan rakaat, maka akan dicatat di antara orang yang taat dan barangsiapa mengerjakan dua belas rakaat, Allah swt membangunkan sebuah istana baginya dalam syurga. Tidaklah berlalu suatu hari atau suatu malam yang mana Allah swt tidak mengurniakan sedekah dan kebajikan atas hamba-hamba Nya. Dan kebajikan paling besar dari Allah swt ke atas hamba-hambaNya adalah memberi kesempatan kepada mereka untuk berzikir. (HR Tabrani, Majmaa uz Zawaaid)