Muntahkab Ahadis - Bab Solat

Hadis 181

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Barangsiapa mengerjakan enam rakaat sesudah sembahyang Maghrib, tanpa diselangi percakapan yang sia-sia di antaranya, akan mendapat pahala sama dengan dua belas tahun ibadah. (HR Tarmizi)

Keterangan:
Sesudah dua rakaat sunat Maghrib(sunat muakkadah) dikerjakan empat rakaat sunat ini akan menjadi enam rakaat. Menurut setengah ulama, enam rakaat ini adalah tambahan kepada dua rakaat sunat Maghrib. (Mirqat, Mazahir Haq)

Hadis 182

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan suatu ketika Nabi saw bertanya kepada Bilal pada waktu sembahyang Subuh; Wahai Bilal! Beritahulah kepadaku suatu amalan sesudah kamu masuk Islam yang mana engkau mendapat pahala yang begitu banyak kerana aku mendengar dalam mimpiku langkah kakimu di hadapanku di syurga. Bilal ra menjawab; Aku tidak melakukan amalan yang luar biasa kecuali ketika aku mengambil wudhu' pada waktu siang atau malam hari, aku mengerjakan sembahyang(tahiyyatul wudhu') sesudah itu sebanyak yang Allah swt beri taufik kepadaku. (HR Bukhari)

Hadis 183

Dari Ibn Abbas ra meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw bersabda; Ya Abbas! Wahai Pakcikku! Tidakkah aku berikan kepadamu! Tidakkah aku hadiahkan kepada mu! Tidakkah aku anugerahkan kepadamu! Tidakkah aku beritahu satu amalan kepadamu! Sekiranya kamu mengamalkannya kamu akan mendapat sepuluh menafaat daripadanya? Yaitu Allah swt akan mengampuni dosa-dosa kamu, dosa-dosa dahulu dan akan datang. Dosa-dosa baru dan lama. Dosa-dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Dosa-dosa secara sembunyi atau secara terang-terangan semua akan diampuni oleh Allah swt. (Amalan itu ialah)Hendaklah kamu bersembahyang empat rakaat(sembahyang Tasbih). Selepas membaca surah Fatihah di setiap rakaat kamu membaca mana-mana surah dan selepas itu dalam masa qiam sebelum rukuk membaca:

sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk, dalam masa rukuk juga hendaklah membaca kalimat tersebut sebanyak 10 kali. Kemudian bangun dari rukuk dan membaca kalimat tersebut 10 kali. Kemudian sujud dan membaca kalimat tersebut 10 kali. Kemudian bangun daripada sujud dan membaca kalimat tersebut 10 kali. Kemudian dalam sujud yang kedua juga membaca kalimat tersebut 10 kali. Selepas sujud, sebelum bangun ke rakaat yang kedua dalam keadaan duduk membaca 10 kali. Begitulah seterusnya setiap rakaat, sebanyak empat rakaat, setiap rakaat mempunyai 75 kali tasbih.

(Wahai pakcikku!)Sekiranya kamu berkemampuan sembahyanglah pada setiap hari sekali. Sekiranya kamu tidak dapat berbuat demikian, maka setiap hari Jumaat kerjakanlah sekali. Sekiranya tidak dapat, kerjakanlah setiap bulan sekali dan sekiranya tidak dapat, kerjakaniah setahun sekali dan sekiranya kamu tidak dapat juga kerjakanlah seumur hidupmu sekali. (HR Abu Daud)

Hadis 184

Dari Ibn Umar ra katanya Baginda Rasulullah saw telah menghantar Jaafar bin Abu Talib ke Habsyah. Apabila beliau kembali ke Madinah, maka Baginda Rasulullah saw memeluk dan mencium dahinya, kemudian Baginda saw bersabda; Tidakkah aku berikan kepada kamu satu hadiah, tidakkah aku khabarkan satu berita gembira untukmu? Tidakkah aku berikan sesuatu? Dia berkata; Berilah tahu wahai Rasulullah! Kemudian Baginda Rasulullah menjelaskan tentang sembahyang tasbih secara terperinci. (HR Mustadrak Hakim)

Hadis 185

Dari Fadhalah ibn Ubaid berkata satu hari Baginda Rasulullah saw duduk bersama kami. Tiba-tiba datang seorang lelaki lalu dia bersembahyang. Selepas bersembahyang dia berdoa, :

Ertinya; Wahai Allah! Ampunilah aku dan kasihanilah aku. Lantas Baginda Rasulullah saw bersabda; Kamu tergesa-gesa di dalam doamu. Apabila kamu duduk selepas sembahyang, hendaklah kamu memuji Kebesaran dan Keagungan Allah dan berselawatlah ke atasku, kemudian berdoalah. Fadhalah ra berkata; Kemudian seorang lelaki telah bersembahyang dan beliau telah memuji Allah swt dan memohon selawat ke atas Baginda Rasulullah saw. Kemudian Baginda Rasulullah saw telah bersabda; Sekarang mohonlah doa dan permohonan itu akan dikabulkan. (HR Tarmizi)

Hadis 186

Dari Anas ra meriwayatkan bahawa satu ketika Baginda Rasulullah saw melintasi seorang arab badwi yang sedang berdoa di dalam sembahyangnya. Beliau telah berdoa;

Ertinya; Wahai Zat Yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang tidak dapat dibayangkan melalui fikiran dan Zat yang tidak dapat disifatkan oleh orang yang ahli menerangkan sifat. Yang tiada terkesan ketika berlakunya malapetaka dan tidak takut kepada malapetaka. Wahai Allah yang mengetahui beratnya gunung-ganang. Yang mengetahui takungan sungai-sungai dan titisan hujan. Yang mengetahui bilangan daun-daun di pokok dan Yang mengetahui segala sesuatu yang ditimpa kegelapan malam dan yang disinari oleh cahaya siang. Wahai Allah! Yang tidak tersembunyi sesuatu dari satu langit ke satu langit yang lain dari pengetahuanNya. Yang mengetahui apa yang tersembunyi dari satu bumi ke satu bumi yang lain. Dan Yang tidak tersembunyi apa yang ada di laut hingga ke dasar-dasarnya dan Yang tidak tersembunyi apa yang ada di gunung dan di dalam kepejalan batu batannya. Jadikanlah akhir umurku dengan kebaikan dan jadikanlah akhir amalku dengan amal yang terbaik dan jadikanlah hari yang terbaik bagiku ketika aku bertemu denganMu(yakni hari kematian).

Kemudian Rasulullah saw telah menugaskan seorang lelaki supaya membawa orang itu bertemu dengan Baginda saw setelah selesai sembahyangnya. Setelah selesai sembahyang orang itu datang kepada Nabi saw. Pada ketika itu Nabi saw telah menerima hadiah berbentuk emas galian dari seseorang, lantas menghadiahkan emas tersebut kepada lelaki itu. Baginda saw bertanya; Daripada kaum mana kamu wahai badwi? Beliau menjawab; Dari kabilah Ibn Amir bin Saksa'ah wahai Rasulullah! Nabi saw bersabda; Tahukah kamu kenapa aku menghadiahkan emas ini kepadamu? Lelaki itu menjawab; Kerana ada hubungan persaudaraan di antara kita. Nabi saw bersabda; Sesungguhnya hubungan persaudaraan itu ada hak tetapi aku menghadiahkan emas ini kepadamu ialah kerana puji-pujianmu yang amat balk kepada Allah. (HR Tabrani, Majmaa uz Zawaaid)

Keterangan:
Didalam sembahyang nafil doa-doa seperti ini boleh dibaca di mana-mana bahagian rukun dalam sembahyang.

Hadis 187

Dari Abu Bakar ra meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw bersabda; Seseorang yang melakukan dosa kemudian dia berwudhu' dengan sempurna kemudian bersembahyang dua rakaat nescaya Allah swt mengampuni dosa-dosa nya. Kemudian Baginda saw membaca ayat Al-Quran seperti berikut:

Ertinya: Dan juga orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka segera ingat kepada Allah swt lalu memohon ampun akan dosa-dosa mereka dan sememangnya tiada siapa yang dapat mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah swt. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka lakukan itu, sedang mereka mengetahui(akan salahnya dan akibatnya). (Surah Al-Imran ayat 135) (HR Abu Daud)

Hadis 188

Dari Hassan rahimahullah eriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Sesiapa di antara manusia yang melakukan dosa, kemudian berwudhu' lalu pergi ke tanah lapang mendirikan dua rakaat sembahyang sunat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah swt nescaya diampuni dosa-dosanya. (HR Baihaki)

Hadis 189

Dari Jabir ibn Abdullah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw mengajarkan kami cara melakukan istikharah(memohon kepada Allah untuk menunjuki cara yang benar mengenai suatu kerja atau amalan) dalam segala hal sebagaimana dia mengajarkan kami surah-surah dari Al-Quran. Baginda saw bersabda; Jikalau salah seorang daripada kamu berniat melakukan suatu pekerjaan(hal urusan seseorang), maka kerjakanlah dua rakaat sembahyang sunat dan berdoa sebagaimana berikut:

Ertinya: Wahai Allah! Aku meminta pilihan kepadaMu dengan pengetahuanMu dan aku memohon keputusan dengan kekuasaanMu dan aku memohon kepadaMu dari keutamaanMu yang besar, sesungguhnya Engkau mampu sedangkan aku tidak mampu dan Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui dan Engkau mengetahui urusan-urusan yang ghaib. Wahai Allah! Jikalau Engkau mengetahui bahawa urusan ini baik bagiku dalam agamaku dan penghidupanku serta akhir urusanku, maka takdirkanlah bagiku dan mudahkanlah bagiku kemudian berkatilah aku di dalamnya. Apabila Engkau mengetahui bahawa urusan ini buruk bagiku dalam agamaku, penghidupanku dan akhir urusanku atau buat masa dekat dan masa depanku, maka singkir kan ia dariku dan takdirkanlah kebaikan bagiku dimana pun juga kemudian jadikanlah aku redha denganNya.

Rasulullah saw menambahkan bahawa seseorang kemudian boleh menyebutkan keperluannya(dalam sembahyang pada kedua tempat ketika dia membaca "haazal amr" iaitu kerja ini). (HR Bukhari)

Keterangan:
Sebagai contoh, jikalau istikharah dilakukan untuk bermusafir, maka katakanlah "haazal safar" sebagai ganti "haazal amr" dan dalam urusan nikah, katakan "Haazal nikah".

Hadis 190

Dan Abu Bakrah ra meriwayatkan pada masa Nabi saw apabila terjadi gerhana matahari, maka dia pergi ke masjid(tergesa-gesa), dia menarik jubahnya dan para sahabat r.hum berkumpul mengelilinginya. Dia mengimami mereka dalam sembahyang dua rakaat. Dan ketika gerhana telah menjadi terang, Baginda Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda di antara kebesaran Allah swt. Ia berlaku bukanlah kerana kematian seseorang.(Bahkan sebagaimana makhluk-makhluk di bumi dan di langit yang berada di dalam perintahNya begitulah cahaya dan kegelapan yang ada padanya adalah di dalam perintahNya. Oleh itu selagi matahari dan bulan masih dalam gerhana hendaklah sibukkan diri dalam sembahyang dan doa. Pada hari kematian anakanda Baginda saw yang bernama Ibrahim berlakunya gerhana. Oleh itu gerhana ini telah dikaitkan dengan kematian seseorang. Tanggapan yang seumpama ini menyebabkan baginda melafazkan hadis ini. (HR Bukhari)

Hadis 191

Dan Abdullah bin Zaid Al-Mazini ra meriwayatkan satu ketika bahawa baginda Rasulullah saw keluar untuk bersembahyang meminta hujan di sebuah tanah lapang(tempat untuk bersembahyang hari raya), Beliau mengadap kiblat dan membalik kan serbannya(semoga dikembalikan keadaan yang asal dari kemarau kepada awan yang membawa hujan). ( HR Muslim)

Hadis 192

Dari Huzaifah ra meriwayatkan bahawa apabila Nabi saw tersua dengan sesuatu kesulitan lantas Baginda saw akan bersembahyang. (HR Abu Daud)

Hadis 193

Dari Makmar r.a'laih dari seorang lelaki Quraish menceritakan bahawa apabila Nabi saw dan ahli keluarganya menghadapi kesempitan rezeki, Baginda saw akan memerintahkan ahli keluarganya bersembahyang dan membacakan ayat ini:

Ertinya: Perintahkanlah ahli keluargamu untuk bersembahyang dan bersabarlah daiam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu bahkan Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. (Musanif Abd Razak)

Hadis 194

Dari Abdullah ibn Abu Aufa Al Aslami meriwayatkan bahawa satu ketika baginda Rasulullah saw datang kepada kami dan bersabda; Barangsiapa mempunyai hajat sesuatu samada berhubung dengan Allah swt atau sesama makhluk hendaklah dia berwudhu' dan bersembahyang dua rakaat, kemudian bacalah doa ini:

Ertinya: Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah yang maha lembut lagi belas kasihan. Mahasuci Allah yang memiliki Arash Yang Maha Agung. Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon segala yang mewajibkan dengan rahmatMu, keselamatan dari segala dosa dan keuntungan dari segala kebajikan. Janganlah Engkau tinggalkan suatu dosapun kecuali Engkau ampunkan dan tiada kegelisahanku kecuali Engkau hilangkan. Tiada kesusahan kecuali Engkau lapangkan, tiada kemelaratan kecuali Engkau lenyapkan dan tiada satu hajatpun yang Engkau redhai kecuali Engkau berikan. Sesudah mengucapkan doa ini dari keperluan dunia atau akhiratmu nescaya akan diperkenankan. (HR Ibn Majah)

Hadis 195

Dari Abdullah bin Masood ra meriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Baginda Rasulullah saw lantas berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku ingin pergi ke Bahrain untuk urusan perniagaan. Maka baginda Rasulullah saw bersabda; (Sebelum memulakan perjalanan)hendaklah kamu mendirikan sembahyang sunat dua rakaat. (HR Tabrani)

Hadis 196

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Apabila kamu masuk ke dalam rumah kamu hendaklah kamu dirikan sembahyang sunat dua rakaat kerana sembahyang dua rakaat yang kamu kerjakan ini akan menghalang kamu dari segala kejahatan. Begitu juga sebelum kamu keluar dari rumah, hendaklah kamu bersembahyang dua rakaat kerana sembahyang dua rakaat ini akan menghalang dari kejahatan selepas kamu keluar dari rumah kamu. (HR Bazzar, Majma uzzawaid)

Hadis 197

Dari Ubai bin Kaab ra meriwayatkan bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Apakah yang kamu baca di awal sembahyang? Hadzrat Kaab ra menjawab: Aku membaca surah Fatihah. Rasulullah saw bersabda; Demi Allah Zat yang memegang nyawaku ditanganNya, Allah tidak menurunkan di dalam Taurat, tidak di dalam Injil, tidak di Zabur dan tidak di dalam Al-Quran ayat yang seumpamanya. Inilah dia(surah Fatihah) yang terdiri dari tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sembahyang di setiap rakaat. (HR Musnad Ahmad)

Hadis 198

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan aku mendengar bahawa Baginda Rasulullah saw bersabda; Allah swt berfirman: Aku telah membahagikan surah Fatihah kepada dua di antara Aku dan hamba-hambaKu. Dan hambaKu akan menerima apa yang diminta. Apabila hambaKu membaca

Ertinya: Segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam

Allah swt akan berfirman: HambaKu telah memujiKu. Apabila HambaNya membaca:

Ertinya: Maha Pengasih Maha Penyayang

Allah swt berfirman; HambaKu telah memuliakanKu. Apabila hambaKu membaca:

Ertinya: Raja hari pengadilan

Allah swt berfirman; HambaKu telah mengagungkanKu dan apabila membaca;

Ertinya: Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan

Allah swt berfirman: Ini antara Aku dan hambaKu. Apa sahaja yang dia minta Aku akan berikan. Apabila dia membaca:

Ertinya: Tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat dan bukanlah jalan-jalan orang yang telah Engkau sesatkan

Allah swt berfirman: Ini untuk hambaKu dan untuk hambaKu apa yang dia minta. (HR Muslim)

Hadis 199

Dari Abu Musa Al Asy'arly ra meriwayatkan(dalam hadis yang panjang) bahawa Rasulullah saw bersabda; Apabila imam membaca:

...katakanlah amin, Allah swt akan memperkenankan doa-doa kamu. (HR Muslim)

Hadis 200

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda; Apabila imam membaca:

...maka hendaklah kamu membaca amin kerana sesungguhnya barangsiapa yang aminnya menyamai dengan amin para malaikat, maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. (HR Bukhari)

Hadis 201

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Adakah suka salah seorang diantara kamu apabila kembali ke keluarganya akan memperolehi tiga ekor unta betina yang hamil, besar dan gemuk? Kami menjawab; Sudah pasti! Nabi saw kemudian bersabda: Tiga ayat yang dibaca oleh kamu dalam sembahyangnya adalah lebih baik daripada tiga ekor unta betina yang hamil, besar dan gemuk. (HR Muslim)

Hadis 202

Dari Abu Zar ra berkata; Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang rukuk dengan sekali rukuk dan sujud dengan sekali sujud, maka akan diangkatkan darjatnya satu darjat dan akan diampunkan satu dosanya. (HR Musnad Ahmad, Bazzar, Tabrani dan Majmaa uz Zawaaid)

Hadis 203

Dari Rifa'ah ibn Rafi' Az Zuraqi ra meriwayatkan pada suatu hari kami bersembahyang di belakang Nabi saw ketika Baginda saw mengangkat kepalanya dari rukuk, Baginda saw membaca:

...seorang yang berada dibelakangnya membaca:

Setelah selesai sembahyang, Rasulullah saw bertanya: Siapakah yang membaca kalimah-kalimah tadi? Lelaki itu menjawab; Saya yang membacanya. Rasulullah saw kemudian bersabda: Aku melihat lebih daripada tiga puluh orang malaikat yang berlumba-lumba untuk menulis ganjaran kalimah-kalimah tersebut. (HR Bukhari)

Hadis 204

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabila imam bangun daripada rukuk dan membaca:

...hendaklah kamu katakan:

...kerana barangsiapa yang pembacaannya menyamai pembacaan para malaikat, maka Allah swt akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. (HR Muslim)

Hadis 205

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Paling hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud dalam sembahyang, maka pada ketika itu perbanyakkanlah doa. (HR Muslim)

Hadis 206

Dari Ubadah ibn Samit ra sesungguhnya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang hamba yang selalu bersujud kepada Allah swt, kecuali setiap sujud Allah swt mencatit satu kebaikan baginya dan menghapuskan satu dosa dan mengangkat satu darjat. Maka perbanyakkanlah sujud(kepada Allah swt dengan mengerjakan sembahyang). (HR Ibn Majah)

Hadis 207

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah dan dia sujud, syaitan menyembunyikan diri, menangis dan berkata; Celakalah aku! Anak Adam diperintahkan sujud dan dia(taat) sujud, maka baginya adalah syurga(buat selama-lamanya). Dan aku juga diperintahkan untuk sujud, tetapi aku mengingkarinya, maka oleh sebab itu bagiku adalah kebinasaan(yang kekal) dalam neraka. (HR Muslim)

Hadis 208

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda(dalam sebuah hadis yang panjang): Apabila Allah swt telah selesai membuat pengadilanNya di antara hamba-hambaNya dan apabila Dia ingin memasukkan ke dalam syurga bagi orang-orang yang telah dicampakkan ke dalam api neraka dengan RahmatNya, maka Dia akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka, orang-orang yang tidak melakukan syirik dan pernah mengucapkan Laailaaha illallah(Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah). Malaikat-malaikat akan mengenal mereka melalui tanda-tanda sujud mereka. Neraka telah membakar seluruh tubuh anak Adam kecuali bekas sujud kerana Allah swt telah mengharamkan api neraka dari membakar bekas sujud mereka dan mereka akan dikeluarkan oleh malaikat dari api neraka. (HR Muslim)

Keterangan:
Bekas sujud ada tujuh bahagian di badan yang menyentuh tanah apabila manusia sujud iaitu dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. (HR Nawawi)

Hadis 209

Dari Ibn Abbas ra meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw mengajar kami Tasyahhud sebagaimana mengajar kami surah-surah daripada Al-Quran.(HR Muslim)

Hadis 210

Dari Khaffaf bin Ima' meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah saw apabila duduk di dalam Tasyahud di akhir sembahyangnya dalam keadaan Qaadah akan mengisyaratkan jari telunjuknya. Orang-orang mushrik berkata(Nauzubillah) isyarat yang Nabi saw lakukan itu ialah satu sihir. Ini ialah satu pembohongan sedangkan Nabi saw berbuat demikian ialah sebagai isyarat Tauhid yang menunjukkan bahawa Allah itu satu. (HR Ahmad)

Hadis 211

Dari Nafi' rahimahullah menceritakan bahawa adalah ibn Umar ra apabila duduk di dalam sembahyang akan meletakkan tangannya di atas lututnya dan mengisyaratkan jari telunjuknya(ketika membaca syahadat) dan meletakkan pandangannya pada jari tersebut. Kemudian berkata, Rasulullah saw bersabda: Syahadat ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada besi yang tajam, seumpama tombak, panah dan sebagainya. (HR Musnad Ahmad)