Muntahkab Ahadis - Bab Zikir

Hadis 221

Dari Amr bin Abasah ra menceritakan, satu ketika Baginda Rasulullah saw bersabda kepadaku: "Sesungguhnya waktu yang paling hampir bagi Allah swt dengan seorang hambaNya ialah pada bahagian akhir daripada malam. Oleh itu kalau kamu mampu untuk berzikir kepada Allah swt di saat itu, maka lakukanlah!". (HR Hakim)

Hadis 222

Dari Umar bin Khattab ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa tertidur sedang zikirnya atau amalannya belum sempat disempurnakan, kemudian dia menyempurnakannya di antara sembahyang Subuh dan sembahyang Zuhur maka akan dituliskan baginya seumpama dia membacanya di malam tersebut. (HR Muslim)

Hadis 223

Dari Abu Ayyub ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabila menjelangnya pagi seorang itu membaca kalimat ini:

Sebanyak sepuluh kali, maka akan dituliskan baginya sepuluh ganjaran kebaikan, dihapuskan baginya sepuluh kejahatan, ditinggikan untuknya sepuluh darjat dan ganjaran membebaskan empat orang hamba sahaya, terpelihara dari godaan syaitan sehinggalah ke waktu petang. Dan barangsiapa membacanya selepas sembahyang maghrib maka akan mendapat ganjaran seumpama itu sehinggalah ke waktu pagi. (HR Ibn Hiban)

Hadis 224

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa membaca Subhanallah wa bihamdihi sebanyak seratus kali tidak ada seorang pun yang dapat menandingi pada hari kiamat kecuali seorang yang sama banyak membacanya atau lebih. Dalam satu riwayat yang lain dinyatakan bahawa kelebihan ini juga bagi mereka yang membaca "SubhanallahilAzim-wabihamdihi". (HR Muslim)

Hadis 225

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa beliau mendengar Nabi saw bersabda: Barangsiapa membaca seratus kali pagi dan seratus kali petang: "Subhanallahi Wa Bihamdihi" akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebagaimana buih-buih di lautan. (Hadith Sahih oleh Hakim)

Hadis 226

Dari seorang sahabat ra berkata; Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa membaca kalimat ini di waktu pagi dan petang:

Ertinya: Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai Utusan Allah. Telah menjadi hak ke atas Allah untuk memberi keredhaanNya. (HR Abu Daud)

Hadis 227

Dari Abu Darda ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang mengucapkan selawat kepadaku sepuluh kali di waktu pagi, sepuluh kali di waktu petang, maka dia kan mendapat syafaatku pada hari kiamat. (HR Tabrani dan Majma uz Zawaid)

Hadis 228

Dari Hassan r.alaih menceritakan bahawa Samurah bin Jundab ra berkata; Tidakkah aku ceritakan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar beberapa kali dari Rasulullah saw dan juga dari Abu Bakar ra dan Umar ra? Aku berkata: Beritahukanlah kepada kami! Samurah ra berkata; Barangsiapa membaca diwaktu pagi dan petang:

"Wahai Allah, Engkau telah menciptakan aku dan Engkaulah yang memberi petunjuk kepadaku dan Engkaulah yang memberi makan kepadaku dan Engkaulah yang memberi minum kepadaku dan Engkaulah yang mematikan aku dan Engkaulah yang akan membangkitkan aku".

Barangsiapa yang berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini, maka pasti akan diberikan apa yang dia minta. Abdullah bin Salam ra berkata; Musa as membaca kalimat-kalimat ini dalam doa tujuh kali setiap hari dan Allah mengabulkan apa yang dia minta. (HR Tabrani dan Majma uz Zawaid)

Hadis 229

Dari Abdullah bin Ghannam Bayadhiy ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa mengucapkan doa ini di pagi hari:

"Wahai Allah, apa saja nikmat atau kebaikan yang telah datang kepadaku atau kepada makhluk-makhlukMu di waktu pagi, sesungguhnya datang daripadaMu endiri, Engkau tidak mempunyai sekutu dan kepada Engkau segala pujian dan rasa terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur yang sempurna bagi semua nikmat pada hari itu"

Dan barangsiapa yang membaca doa yang sama di waktu petang, menjadi ungkapan rasa syukur yang sempurna bagi semua nikmat pada malam itu. (HR Abu Daud dan Nasa'i)

Hadis 230

Dari Anas bin Malik ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang membaca sekali di waktu pagi atau petang:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memasuki waktu pagi dengan menjadikan Engkau don para pembawa ArasyMu dan para malaikatMu, sebagai saksi bahawa tiada yang patut disembah kecuali Engkau dan bahawa Muhammad adalah hamba dan RasulMu" nescaya Allah swt membebaskan seperempat badannya dari neraka. Kemudian apabila diucapkannya dua kali, Allah swt akan membebaskan separuh badannya dari neraka dan barangsiapa yang mengucapkan tiga kali, Allah swt akan membebaskan dua pertiga daripada badannya dari neraka. Dan barangsiapa yang membacanya empat kali, Allah swt akan membebaskan keseluruhan dirinya dari neraka. (HR Abu Daud)

Hadis 231

Dari Anas bin Malik ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda kepada Fatimah r.ha: Apakah yang menegah kamu dari mendengar wasiatku ini; Dengarlah nasihatku baik-baik. Hendaklah engkau sentiasa membaca doa ini diwaktu pagi dan petang:

Ertinya: Wahai Yang Maha Hidup Maha Kekal, daku meminta perlindunganMu melalui rahmatMu, perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau abaikan aku walau seketika pun (HR Mustadrak Hakim)

Hadis 232

Dari Abu Hurairah ra menceritakan bahawa telah datang seorang lelaki kepada Baginda Rasulullah saw dan berkata: Ya Rasulullah! Sepanjang malam aku merasa kesakitan kerana digigit seekor kalajengking". Baginda Rasulullah saw menjawab: Kalaulah kamu membaca kalimah ini:

Ertinya: Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah(yang memberi menafaat dan mudarat), melalui kalimat ini kejahatan sekalian makhluk." Kalau kamu membaca kalimah sudah pasti kalajengking tidak akan memberi mudharat kepada kamu. (HR Muslim)

Hadis 233

Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahawa Baginda Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang membaca doa ini tiga kali diwaktu petang:

"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhlukNya"

Maka nescaya tidak akan ada apa yang membahayakan pada malam itu. Suhail rahimahullah berkata; Isteriku menghafal kalimat-kalimat ini dan sentiasa membacanya setiap malam. Pada suatu malam seekor serangga berbisa menyengat anak gadisnya yang kecil, tetapi dia tidak merasa sakit sedikitpun. (HR Tirmizi)

Hadis 234

Dari Ma'qil bin Yasar ra meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang membaca tiga kali diwaktu pagi:

"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan syaitan yang terkutuk"

dan membaca tiga ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, maka Allah swt akan mewakilkan dengannya tujuh puluh ribu malaikat yang mendoakannya hingga tiba waktu petang dan apabila dia mati pada malam itu, maka dikira mati syahid dan barangsiapa mengucapkannya di waktu petang, dia pun mendapat darjat yang sama. (HR Tirmizi)

Hadis 235

Dari Uthman bin `Affan ra meriwayatkan bahawa, aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang membaca kalimat-kalimat berikut diwaktu petang:

"Dengan nama Allah yang dengan namaNya tidak tertimpa bahaya oleh sesuatu apapun di bumi dan di langit dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Maka dia tidak akan ditimpa bahaya oieh sesuatu apapun pada pagi itu dan jikalau dia mengucapkannya tiga kali di waktu pagi, maka tidak akan ditimpa bahaya oleh sesuatu apapun hingga ke petang. (HR Abu Daud)

Hadis 236

Dari Abu Darda ra meriwayatkan bahawa; Barangsiapa mengucapkan kalimat-kalimat ini tujuh kali diwaktu petang dengan ikhlas:

"Cukuplah Allah bagiku, tiada yang patut disembah kecuali Dia dan kepadaNya aku bertawakal dan Dialah Rabb Arasy yang Agung"

Allah akan mencukupkan baginya terhadap segala kesedihan(dalam dunia ini dan diakhirat), samada dia benar-benar yakin kepada keunggulan kalimat ini atau tidak. (HR Abu Daud)

Hadis 237

1bnu Umar ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw tidak pernah meninggalkan membaca kalimat-kalimat berikut di waktu pagi dan di waktu petang:

"Wahai Allah! Aku mohon kepadaMu keselamatan dalam urusan agamaku dan duniaku dan keluargaku serta hartaku. Wahai Allah! Tutupilah auratku dan amankanlah aku dari ketakutan, wahai Allah! Lindungilah Aku dari depanku dan dari belakangku, dari kananku don dari kiriku dan dari atasku serta aku berlindung dengan keagunganMu agar tidak dibinasakan dari bawahku". (HR Abu Daud)

Hadis 238

Dari Syaddad bin Aus ra meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda: Induk istighfar adalah mengucapkan:

"Wahai Allah! Engkau Tuhanku tiada Tuhan selain Engkau, Engkau menciptakan Aku dan aku adalah hambaMu dan aku dalam jaminan dan janjiMu menurut kemampuanku, aku mengakui kepadaMu atas kenikmatanMu padaku dan aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, aku berlindung kepadaMu dari kejahatan perbuatanku"

Rasulullah saw kemudian bersabda: Barangsiapa mengucapkan istighfar ini pada hari itu dengan penuh keyakinan dan mati sebelum petang, maka dia termasuk menjadi ahli syurga. Dan apabila dia mengucapkannya di waktu malam dengan keyakinan yang teguh dan mati diwaktu pagi, maka dia termasuk juga dikalangan ahli syurga. (HR Bukhari)

Hadis 239

Dari Ibnu Abbas r.huma meriwayatkan bahawa; aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang membacakan ayat ini diwaktu pagi (Ar-Ruum ayat 17, 18, 19):

"Maka bertasbihlah kepada Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada waktu subuh. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji(dari sekalian makhlukNya) di langit dan di bumi, dan juga(bertasbihlah kepadaNya serta pujilah Dia) pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu Zohor. Dia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta menghidupkan bumi sesudah matinya; dan sedemikian itulah kamu akan di keluarkan(hidup semula dari kubur)".

Maka pada siang itu dia dapat ganjaran dari amalan yang terluput dengan istiqamah pada siang hari dan barangsiapa mengucapkannya di waktu petang, maka dia akan mendapat ganjaran dari amalan istiqamahnya yang terluput pada malam hari. (HR Abu Daud)

Hadis 240

Dari Abu Malik Asy'ari ra meriwayatkan bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia mengucapkan :

"Wahai Allah! Aku mohon kepadaMu kebaikan ketika masuk kedalam rumah dan kebaikan ketika keluar rumah, dengan nama Allah kami bertawakal".

Kemudian hendaklah dia mengucapkan salam kepada keluarganya(dengan ucapan Assalamualaikum). (HR Abu Daud)